Rönesans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Bir araya gelmek bir başlangıçtır; bir arada kalmak ilerleme; birlikte çalışmak da başarıdır.

Kurumsal

Rönesans Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi; denetim, danışmanlık ve mesleki eğitim alanında yeni bir “Rönesans” başlatma hedefiyle kurulmuştur.

“Rönesans”, 2014 Ocak ayında, kurucu ortağımız Yeminli Mali Müşavir Mehmet ÇAVUŞ'un önderliğinde, Beşiktaş/İSTANBUL'da tek kişilik Anonim Şirket şeklinde kuruldu. 2018 yılı Ağustos ayı itibarıyla tamamı Yeminli Mali Müşavirlerden oluşan beş yeni ortağının da katılımıyla daha da güçlendi ve şirketimize 11.12.2018 tarihinde Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından bağımsız denetim yetkisi verildi. 

Detay

YMM Mehmet ÇAVUŞ, Yönetim Kurulu’nu oluşturmaktadır.

 

Detay

Bizimle çalışmak İster misiniz?

Detay

Logomuz olan Selçuklu Yıldızının her bir köşesi, değerlerimizi ve önem atfettiğimiz kavramları ifade etmektedir.

Detay

Kurumsal

Rönesans

Şirketimiz 11.12.2018 tarihinde, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Stanadartları Kurulu tarafından, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Bağımsız Denetim yapmak üzere yetkilendirilmiştir. 

Detay

Hizmetler

Rönesans, başta Bağımsız Denetim hizmetleri olmak üzere; vergi danışmanlığı, vergi planlaması, yatırım ve fizibilite danışmanlığı, muhasebe organizasyonlarının ve iç kontrol sistemlerinin kurulması ve işletilmesi konularında danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Yeminli Mali Müşavirlik

İhracattan ve iade doğuran diğer teslim ve hizmetlerden kaynaklanan Katma Değer Vergisi iadeleri, Gelir ve

Eğitim Hizmetleri

Türkiye Denetim Standartları konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri

İşletme Danışmanlığı

Rönesans, başta vergi danışmanlığı olmak üzere, vergi planlaması, yatırım ve fizibilite

Özel Denetimler

Özel uzmanlık gerektiren aşağıdaki konularda verimli ve değer yaratan çözümler sunmaya

Ortaklarımız

Ortaklarımız hakkında bilgi