Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Jan 01, 2019 | |

Yeminli malî müşavirler gerçek ve tüzelkişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik ederler. Tüm Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri, Yeminli Mali Müşavir ruhsatını haiz ortaklarımız tarafından ve şahsen ifa edilmektedir. 

İhracatta Katma Değer Vergisi iadeleri, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri Tasdikleri(Tam Tasdik), muhtelif indirim, istisna ve muafiyet işlemlerinin tasdik işlemleri, bu işlerden bazılarıdır.

Sayfamızı Paylaşın :

Site İçi Arama

İletişim Bilgileri

Adres
Yıldız Posta Cad. Süleyman Bey Sokak No:1/17 Gayrettepe-Beşiktaş - İstanbul
TELEFON 0.212.217 8071
GSM
FAX 0.212.217 8073
bilgi@ronesansymm.com